ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียาภรณ์ ปริสุทธกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การทดลองที่ 1 การศึกษาระดับของเคอร์คิวมินในขมิ้นชันที่ผลิตในอำเภอป่าพะยอม
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2549
3 ระบบ HACCP ต้นแบบสำหรับโรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynous (L.) Merr. Leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2537
5 การเตรียมเปอร์ออกซิเดสในปริมาณสูงจากเปลือกยางพารา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาระดับไวตามินอีในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus (L.) Merr. leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
7 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากสับปะรด
8 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป
9 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอนไซม์ต่อสีและปริมาณแคโรทีนอยด์ในพริกสายพันธุ์ต่าง ๆ