ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยาภรณ์, กระฉอดนอก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สายอากาศแถวลำดับสะท้อนไมโครสตริปแบบจัดรูปลำคลื่น
ปี พ.ศ. 2556
2 การออกแบบแท็กย่านความถี่สูงยิ่งสำหรับติดตั้งบนวัตถุที่ เป็นโลหะหรือของเหลว
ปี พ.ศ. 2555
3 การออกแบบสายอากาศแถวลำดับโดยใช้สตริปไดโพลโค้งบนช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
4 รายงานการวิจัยการออกแบบตัวป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอากาศแถวลำดับสะท้อน
5 รายงานการวิจัยการออกแบบสายอากาศลำคลื่นกว้างโดยใช้สตริปไดโพลโค้งลัดวงจรบนระนาบตัวสะท้อน
6 การออกแบบสายอากาศลำคลื่นกว้างโดยใช้สตริปไดโพลโค้งลัดวงจรบนระนาบตัวสะท้อน
7 การออกแบบตัวป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอากาศแถวลำดับสะท้อน
ปี พ.ศ. 2554
8 การออกแบบสายอากาศลำคลื่นกว้างโดยใช้สตริปไดโพลโค้งลัดวงจรบนระนาบตัวสะท้อน
ปี พ.ศ. 2553
9 การออกแบบตัวป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอากาศแถวลำดับสะท้อน
ปี พ.ศ. 2551
10 สายอากาศแถวลำดับสะท้อนแบบจัดลำคลื่น สำหรับพื้นที่ครอบคลุมซับซ้อน
11 รายงานการวิจัยสายอากาศลำคลื่นแมตช์กับพื้นโลกโดยใช้แถวลำดับสะท้อน
ปี พ.ศ. 2550
12 Microstrip reflectarray antenna using backscattering technique
ปี พ.ศ. 2548
13 รายงานการวิจัยการหาเส้นทางโดยมีเงื่อนไขบนเครือข่าย MPLS
14 รายงานการวิจัยการจัดสรรบัฟเฟอร์สำหรับโพรโทคอลทีซีพีที่รองรับบริการมัลติมีเดียในโครงข่ายเอทีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2547
15 การจัดสรรบัฟเฟอร์สำหรับโพรโทคอลทีซีพีที่รองรับบริการมัลติมิเดียในโครงข่ายเอทีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2546
16 การหาเส้นทางโดยมีเงื่อนไขบนเครือข่าย MPLS
ปี พ.ศ. 2544
17 การจัดการบัฟเฟอร์สำหรับทีซีพีบนบริการจีเอฟอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
18 การจัดการบัฟเฟอร์สำหรับทีซีพีบนบริการจีเอฟอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม