ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยบุตร โพธิคามบำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2552 2
5 2551 1
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลคุณภาพสูงจากข้าวโพดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 การลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลคุณภาพสูงจากข้าวโพดเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
6 การลดความเข้มสีในน้ำกากส่า โดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ ในกลุ่มเชื้อราเน่าขาวและเชื้อยีสต์
ปี พ.ศ. 2551
7 การกำจัดสีในน้ำกากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม WHITE-ROT FUNGI และเชื้อยีสต์