ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 1
7 2551 1
8 2548 2
9 2547 2
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
ปี พ.ศ. 2558
2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
ปี พ.ศ. 2556
4 วิธีเสริมเพื่อลดความเจ็บปวดขณะรักษารากฟันในฟันหลังล่างที่มีเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานตามแนวทางขององค์กรนานาชาติคอคแครน
5 การผลิตผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์
6 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลของพรอพอลิสไทยและไดแคลในการปิดเนื้อเยื่อในโพรงฟันโดยตรง ในฟันมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลสำเร็จทางคลินิกของผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์
8 ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อความเป็นพิษและการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์เนื้อเยื่อในและเซลล์เอ็นยึดปริทัศน์ของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2554
9 ผลสำเร็จทางคลินิกของผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2551
10 การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา
ปี พ.ศ. 2548
11 อัตราความสำเร็จของการตัดเนื้อเยื่อในโพรงในตัวฟันบางส่วนในฟันกรามแท้ที่ผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน:เปรียบเทียบระหว่างการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซดืและเอ็นทีเอ(ตอนที่ 1)
12 อัตราความสำเร็จของการตัดเนื้อเยื่อในโพรงในตัวฟันบางส่วนในฟันกรามแท้ที่ผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน:เปรียบเทียบระหว่างการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซดืและเอ็นทีเอ(ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
13 อัตราความสำเร็จของการตัดเนื้อเยื่อในโพรงในตัวฟันบางส่วนในฟันกรามแท้ที่ผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน:เปรียบเทียบระหว่างการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซดืและเอ็นทีเอ
14 อัตราความสำเร็จของการตัดเนื้อเยื่อในโพรงในตัวฟันบางส่วนในฟันกรามแท้ที่ผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน:เปรียบเทียบระหว่างการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซดืและเอ็นทีเอ(ตอนที่ 1)