ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา เลิศไกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 4
3 2553 4
4 2551 1
5 2550 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการภูมิปัญญา การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ 5 ชั้น
ปี พ.ศ. 2554
2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม
3 การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรรูปแบบภูมิ ปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี
4 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม
5 การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรรูปแบบภูมิ ปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรรูปแบบภูมิ ปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี
7 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม
8 การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรรูปแบบภูมิ ปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี
9 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา : สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2550
11 แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสำเร็จ