ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา พลรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 4
3 2551 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)
2 การพัฒนากระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบอัตโนมัติ
3 การพัฒนากระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดสาขาลำปาง)
6 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบลมร้อนโดยใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาเผาอิฐมอญชนิดใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผงซิลิกาและอะลูมินาจากดินขาวแหล่งลำปาง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก