ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างการเรียนรู้แบบมีตัวแทนอัฉริยะและแบบไม่มีตัวแทนอัจฉริยะ
2 วิธีการประมาณค่าสำหรับคำตอบของระบบของอสมการเชิงการแปรผันและปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้.
ปี พ.ศ. 2554
4 ตัวแทนอัจฉริยะ :
5 ชุดเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"
6 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "Control statement with JAVA" โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเครื่องมือ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรื่อง "แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ"