ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา ขันติโกมล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 1
6 2547 1
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดคอร์ดิไรท์อะลูมินา
ปี พ.ศ. 2557
2 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก็สุรินทร์้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสเตนเลส
3 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สุรินทร์้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ
4 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สร้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ
6 การพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักย์ภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ
7 การพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักย์ภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำ ส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาคลื่นความดันภายในท่อไอเสียที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงานในเครื่องยนต์
9 การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร : การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล
10 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบแปลงค่าเอนทาลปี-รังสีความร้อนของก๊าซโดยใช้วัสดุพรุนชนิดโฟมเซลล์เปิด
ปี พ.ศ. 2554
11 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลโดยใช้นักเรียนพี่เลี้ยง
ปี พ.ศ. 2547
12 การวิเคราะห์ระบบท่อไอเสียด้วยวิธีทางเวลา