ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paritud Bhandhubangyong 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 มนัส สถิรจินดา 3
4 Manas Saterachinda 2
5 เล็ก อุตตมะศิล 2
6 Paiparn Santisuk 2
7 Lek Utamasil 2
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 วิกรม วัชระคุปต์ 2
10 ไพพรรณ สันติสุข 2
11 Wikrom Vajragupta 2
12 นลิน นิลอุบล 1
13 Ittipon Diewwanit 1
14 Monthop Vallayapet 1
15 มณฑป วัลยะเพ็ชร์ 1
16 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
17 อรจีรา ธนูเทพ 1
18 พรชัย ตุลยธัญ 1
19 กิตติ อินทรานนท์ 1
20 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
21 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
22 สิริพรรณ นิลไพรัช 1
23 Siripan Nilpairach 1
24 ประพันธ์ โชคอัมพรทรัพย์ 1
25 มงคล อุมา 1
26 Mongkol Uma 1
27 วันชัย ริจิรวนิช 1
28 Sukasem Kangwantrakool 1
29 Onnjira Thanudape 1
30 วันชัย พานิชพัฒน์ 1
31 สุขเกษม กังวานตระกูล 1
32 อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ 1
33 อนุพงษ์ บุณยเกียรติ 1
34 วิชิต บัวแก้ว 1
35 Yongyuth Neamsup 1
36 Vichit Buakaew 1
37 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
38 ยงยุทธ เนียมทรัพย์ 1
39 Charn Thanadngarn 1
40 กอบสิน ทวีสิน 1
41 Kobsin Thaveesin 1
42 ชาญ ถนัดงาน 1
43 Thanaporn Korad 1
44 John Thomas Harry Pearce 1
45 ผจญ ภักดีกุล 1
46 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 1
47 ธนานันท์ อรรคเดชดำรง 1
48 ศุภโชค วิริยโกศล 1
49 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
50 Paritud Bhandhubanyong 1
51 Chonthicha Wangruaynam 1
52 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 1
53 ชลทิชา หวังรวยนาม 1
54 คำรณ พิทักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2543 1
3 2541 3
4 2540 1
5 2539 2
6 2536 3
7 2533 1
8 2532 2
9 2530 1
10 2528 1
11 2522 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขการผุกร่อนของภาชนะบรรจุประเภทโลหะ
ปี พ.ศ. 2541
3 การสร้างพื้นฐานสำหรับงานโลหะทางด้าน Forging
4 การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลุ่มที่ 2
5 Effect of Sand Properties and Pouring Temperature on Casting Defect
ปี พ.ศ. 2540
6 การปรับปรุงพื้นผิวแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TD
ปี พ.ศ. 2539
7 การศึกษาสถานภาพและเทคโนโลยีของชิ้นส่วน Cutting tool ในประเทศไทย
8 การขึ้นรูปซิลิคอนไนไตรด์โดยกระบวนการ HIP
ปี พ.ศ. 2536
9 กระบวนการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์กลมเนื้อพื้นเบไนต์
10 Regional Conference on "Present and Future of Steel Industries in the Asian-Pacific
11 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Pressworking ระยะที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับงาน Pressworking
ปี พ.ศ. 2533
12 การกำหนดหัวข้อการวิจัยสำหรับอนาคตในด้านโลหะ
ปี พ.ศ. 2532
13 พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย
14 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมการประกอบตู้เย็น
ปี พ.ศ. 2530
15 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้เครื่องเหวี่ยง
ปี พ.ศ. 2528
16 การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรถขุด ของกรมชลประทาน
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตก๊าซฟรีออนในประเทศไทย