ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ทบทวนและวิพากษ์ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
2 จัดประชุมเรื่อง ทบทวนและประมวลองค์ความรู้เรื่อง "ดนตรีในมิติวัฒนธรรม"
3 ประชุมประจำปี ทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง ทบทวนและประมวลองค์ความรู้เรื่อง "ปาก-ท้อง และของกิน: จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน"
ปี พ.ศ. 2552
4 จัดประชุมสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง รัฐในบริบทสังคมวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2551
5 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูดและพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง
ปี พ.ศ. 2550
6 สังเคราะห์ความรู้และจัดประชุม เรื่อง วัฒนธรรมบริโภค
7 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 : วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
8 โครงการวิจัยและสังเคราะห์ความรู้เรื่อง ความรุนแรงในมิติวัฒนธรรม เพื่อจัดประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4
9 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 : จัดหาฐานข้อมูลพิพิธพัณฑ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2549
10 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
11 วิจัยและสังเคราะห์ความรู้เรื่องภูมิปัญญา เพื่อจัดประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2547
12 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : สร้างเครือข่ายและสำรวจข้อมูลสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
13 โลกของนางรำ : ตัวตน ความงาม และความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของนางละครแก้บน