ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการจัดทำสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร
2 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 2555
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
4 Molecular Gastronomy; Alginate Bead
ปี พ.ศ. 2547
5 การแพร่กระจายของกุ้งที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นในแนวปะการังของไทยและน่านน้ำใกล้เคียง
6 การแพร่กระจายของกุ้งที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น ในแนวปะการังของไทยและน่านน้ำใกล้เคียง