ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญา มาสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 3
6 2555 3
7 2554 3
8 2553 5
9 2552 3
10 2551 2
11 2550 1
12 2549 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2542 1
16 2540 3
17 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจวัดสารเคอร์คูมินในสมุนไพรขมิ้นชันพร้อมกันทีละหลายตัวอย่างแบบทราบผลทันที
ปี พ.ศ. 2559
2 การสร้างเครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวกสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางชนิดครีม
3 การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณเหล็กในน้ำแบบพกพาด้วยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริเมตรีซึ่งอาศัยแอพพลิเคชั่นในระบบไอโอเอส
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาเทคนิคดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริเมตรีซึ่งใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดปริมาณเตตราไซคลินในนม
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
6 การพัฒนาวิธีสำหรับวิเคราะห์เตตราไซคลินในน้ำนมโดยเทคนิคดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริเมตรีควบคู่กับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาวัสดุของแข็งดูดซับจากธรรมชาติสำหรับเพิ่มความเข้มข้นโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในแม่น้ำน่านร่วมกับเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโทเมตรี
8 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาโลหะหนักปริมาณน้อยที่ตกค้างในลำนํ้าน่าน ด้วย วิธีการเพิ่มความเข้มข้นร่วมกับวิธีอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปกโทรโฟโต เมตรี
9 การออกแบบและสร้างเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการหาปริมาณโปรตีนในน้ำยางพารา
ปี พ.ศ. 2555
10 การออกแบบและสร้างเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการหาปริมาณโปรตีนในน้ำยางพารา
11 การพัฒนาเครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรีสที่ตกค้างในน้ำยางพารา
12 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาโลหะหนักปริมาณน้อยที่ตกค้างในลำน้ำน่าน ด้วยวิธีการเพิ่มความเข้มข้นร่วมกับวิธีอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปกโทรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2554
13 การพัฒนาเครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรีสที่ตกค้างในน้ำยางพารา
14 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาโลหะหนักปริมาณน้อยที่ตกค้างในลำนํ้าน่าน ด้วย วิธีการเพิ่มความเข้มข้นร่วมกับวิธีอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปกโทรโฟโตเมตรี
15 การพัฒนาวัสดุของแข็งดูดซับจากธรรมชาติสำหรับเพิ่มความเข้มข้นโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในแม่น้ำน่านร่วมกับเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโทเมตรี
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ ด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
17 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
18 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
19 การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
20 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ ด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
ปี พ.ศ. 2552
21 การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
22 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
23 การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้ โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
24 การพัฒนาวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีสำหรับการหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในอาหาร
25 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
ปี พ.ศ. 2550
26 การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้ โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
27 การออกแบบและสร้างเครื่องไมโครไทเทรตอัตโนมัติแบบย่อส่วนพร้อมทั้งการหาจุดยุติด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีสำหรับการวิเคราะห์หาความแรงของกรดในน้ำผลไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2547
28 การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2546
29 การออกแบบและสร้างโฟลทรูเซลล์สำหรับวัดปริมาณสารกลุ่มเตตราซัยคลินด้วยวิธีการดูดกลืนแสงในระบบโฟลอินเจคชัน
ปี พ.ศ. 2542
30 การหาปริมาณ Pentachlorophenol (PCP) ที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ จากหนังสัตว์โดยใช้เทคนิค
ปี พ.ศ. 2540
31 การหาปริมาณเพนตะคลอโรฟีนอลในผลิตภัณฑ์หนังสัตว์โดยใช้เทคนิคการสกัดแบบเร่งด้วยตัวทำละลาย และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
32 การหาปริมาณเพนตะคลอโรฟีนอลในผลิตภัณฑ์หนังสัตว์โดยใช้ เทคนิคการสกัดแบบเร่งด้วยตัวทำละลายและโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / ปริญญา มาสวัสดิ์
33 การหาปริมาณเพนตะคลอโรฟีนอลในผลิตภัณฑ์หนังสัตว์โดยใช้เทคนิคการสกัดแบบเร่งด้วยตัวทำลายและโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง