ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญา สมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 7
3 2553 4
4 2552 5
5 2551 5
6 2550 8
7 2549 2
8 2548 7
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 3
14 2542 2
15 2541 4
16 2540 1
17 2538 2
18 2537 1
19 2536 1
20 2533 1
21 2532 1
22 2530 3
23 2526 1
24 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Glacial History of a Modern Invader: Phylogeography and Species Distribution Modelling of the Asian Tiger Mosquito Aedes albopictus
ปี พ.ศ. 2554
2 Susceptibility of anopheles campestris-like and anopheles barbirostris species complexes to Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in Thailand
3 Mitochondrial DNA variation in the malaria vector Anopheles minimus across China, Thailand and Vietnam: Evolutionary hypothesis, population structure and population history
4 Enzymes-based resistant mechanism in pyrethroid resistant and susceptible Aedes aegypti strains from northern Thailand
5 Anopheles (Cellia) rampae n. sp., alias chromosomal form K of the Oriental Maculatus Group (Diptera: Culicidae) in Southeast Asia
6 The role of the Aedes aegypti Epsilon glutathione transferases in conferring resistance to DDT and pyrethroid insecticides
7 Do climatic and physical factors affect populations of the blow fly Chrysomya megacephala and house fly Musca domestica?
8 Comparative phylogeography reveals a shared impact of pleistocene environmental change in shaping genetic diversity within nine Anopheles mosquito species across the Indo-Burma biodiversity hotspot
ปี พ.ศ. 2553
9 Inter-specific gene flow dynamics during the Pleistocene-dated speciation of forest-dependent mosquitoes in Southeast Asia
10 A novel F1552/C1552 point mutation in the Aedes aegypti voltage-gated sodium channel gene associated with permethrin resistance
11 Systematics of Anopheles (Cellia) yaeyamaensis sp. N., alias species e of the An. Minimus complex in southeastern Asia (Diptera: Culicidae)
12 Spatial genetic structure of Aedes aegypti mosquitoes in mainland Southeast Asia
ปี พ.ศ. 2552
13 Scanning electron microscopy of the cibarial armature of species in the Anopheles dirus complex (Diptera: Culicidae)
14 Karyotypic variation and geographic distribution of Anopheles campestris-like (Diptera: Culicidae) in Thailand
15 Mitochondrial pseudogenes in the nuclear genome of Aedes aegypti mosquitoes: Implications for past and future population genetic studies
16 Cytogenetic and molecular evidence for an additional new species within the taxon Anopheles barbirostris (Diptera: Culicidae) in Thailand
17 Molecular phylogenetics and biogeography of the Neocellia Series of Anopheles mosquitoes in the Oriental Region
ปี พ.ศ. 2551
18 Crossing experiments supporting the specific status of anopheles maculatus chromosomal form K
19 Molecular and cytogenetic evidence of three sibling species of the Anopheles barbirostris Form A (Diptera:Culicidae) in Thailand
20 Nonreproductive isolation among four allopatric strains of anopheles sinensis in Asia
21 Crossing experiment of Anopheles maculatus form K and Anopheles willmori (James) (Diptera: Culicidae)
22 Complex population history of two Anopheles dirus mosquito species in Southeast Asia suggests the influence of Pleistocene climate change rather than human-mediated effects
ปี พ.ศ. 2550
23 Landscape and land cover factors influence the presence of Aedes and Anopheles larvae
24 Genetic diversity and molecular identification of mosquito species in the Anopheles maculatus group using the ITS2 region of rDNA
25 Impact of land-use change on dengue and malaria in northern Thailand
26 Molecular identification of mosquito species in the Anopheles annularis group in southern Asia
27 Cytogenetic and molecular evidence for two species in the Anopheles barbirostris complex (Diptera: Culicidae) in Thailand
28 The Aedes aegypti glutathione transferase family
29 High levels of population structure caused by habitat islands in the malarial vector Anopheles scanloni
30 A survey of dengue viral infection in Aedes aegypti and Aedes albopictus from re-epidemic areas in the north of Thailand using nucleic acid sequence based amplification assay
ปี พ.ศ. 2549
31 Multi-level analyses of spatial and temporal determinants for dengue infection
32 Knowledge and use of preventive measures against malaria in endemic and non-endemic villages in Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2548
33 Spatial patterns of and risk factors for seropositivity for dengue infection
34 The specific status of Anopheles minimus s.l. collected from Taiwan
35 Susceptibility of two karyotypic forms of Anopheles aconitus (Diptera: Culicidae) to Plasmodium falciparum and P. vivax
36 Susceptibility of Musca domestica and Chrysomya megacephala to permethrin and deltamethrin in Thailand
37 Crossing experiments of Anopheles minimus species C and putative species E
38 Evidence to support two conspecific cytological races of Anopheles aconitus in Thailand
39 Glutathione S-transferase isoenzymes and the DDTase activity in two DDT-resistant strains of Aedes aegypti
ปี พ.ศ. 2547
40 Insecticide susceptibility tests of Anopheles minimus s.l., Aedes aegypti, Aedes albopictus, and Culex quinquefasciatus in northern Thailand
41 Comparative morphometry and morphology of Anopheles aconitus form B and C eggs under scanning electron microscope
42 Identification of a New Type of Babesia Species in Wild Rats (Bandicota indica) in Chiang Mai Province, Thailand
43 Should hypotheses concerning species status be considered alongside other hypotheses in genetic studies of species complexes? A response to Van Bortel and Coosemans 2003
ปี พ.ศ. 2546
44 Mechanisms of DDT and permethrin resistance in Aedes aegypti from Chiang Mai, Thailand
ปี พ.ศ. 2545
45 Intraspecific hybridization of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) species A and C in Thailand.
46 Trypsin and aminopeptidase activities in blood-fed females Anopheles dirus (diptera: culicidae) of differing susceptibility to Plasmodium yoelii nigeriensis
ปี พ.ศ. 2544
47 Evidence for a new sibling species of Anopheles minimus from the Ryukyu Archipelago, Japan
ปี พ.ศ. 2543
48 Isoenzymes of glutathione S-transferase from the mosquito Anopheles dirus species B: The purification, partial characterization and interaction with various insecticides
49 Evidence of the specific status of Anopheles flavirostris (Diptera: Culicidae)
50 Correlation of glutathione S-transferase and DDT dehydrochlorinase activities with DDT susceptibility in Anopheles and Culex mosquitos from northern Thailand
ปี พ.ศ. 2542
51 Selection of Anopheles dirus for refractoriness and susceptibility to Plasmodium yoelii nigeriensis
52 A non-lethal, autosomal, recessive, melanotic mutant of Anopheles minimus species A
ปี พ.ศ. 2541
53 การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยที่สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านเชื้อมาลาเรีย
54 Comparative susceptibility of two forms of Anopheles sinensis Wiedemann 1828 (Diptera : Culicidae) to infection with Plasmodium falciparum, P. vivax, P. yoelii and the determination of misleading factor for sporozoite identification
55 Cloning, expression and characterization of an insect class I glutathione S-transferase from Anopheles dirus species B
56 Entomological and epidemiological investigations of malaria transmission in relation to population movements in forest areas of north-west Thailand
ปี พ.ศ. 2540
57 Establishment of a stenogamous colony of Anopheles minimus species A
ปี พ.ศ. 2538
58 การคัดเลือกสายพันธุ์ยุงก้นปล่อง Anophetes minimus ที่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ในกรงเลี้ยงขนาดมาตราฐาน
59 Entomological evaluation of community-wide use of lambdacyhalothrin-impregnated bed nets against malaria in a border area of north-west Thailand
ปี พ.ศ. 2537
60 Susceptibility of Thai zoophilic Anophelines and suspected malaria vectors to local strains of human malaria parasites.
ปี พ.ศ. 2536
61 Detection of sporozoites of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum in mosquitoes by ELISA: False positivity associated with bovine and swine blood
ปี พ.ศ. 2533
62 Intestinal capillariasis: indigenous cases from Chiang Mai and Phayao provinces, Thailand.
ปี พ.ศ. 2532
63 Studies on the Japanese encephalitis vectors in Amphoe Muang, Chiang Mai, Northern Thailand.
ปี พ.ศ. 2530
64 The prevalence of Dirofilaria immitis in stray dog and its potential vector in Amphur Muang Chiang Mai, Northern Thailand.
65 Filariasis in Tak Province, northwest Thailand: the presence of subperiodic variant Wuchereria bancrofti.
66 Acute human isosporiasis in Thailand: a case report.
ปี พ.ศ. 2526
67 A case of Plasmodium ovale malaria acquired in Burma
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand
69 Comparative phylogeography reveals a shared impact of Pleistocene environmental change in shaping genetic diversity within nine Anopheles mosquito species across the Indo-Burma biodiversity hotspot Molecular Ecology
70 Metaphase karyotypes of Anopheles paraliae (Diptera: Culicidae) in Thailand and evidence to support five cytological races
71 Understanding Anopheles diversity in Southeast Asia and its application for malaria control