ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเทือง โชคประเสริฐ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปราศจากน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2554
3 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพข้าวก่ำ เพื่อสร้างนวัตกรรมเอกลักษณ์ข้าวก่ำไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกผสมและทดสอบอายุการเก็บรักษา
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้งกล้องเพาะงอกผสมและทดสอบอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2551
6 การใช้ส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อผลิตซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง
7 ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกที่เหมาะสม
8 การใช้ส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อผลิตซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง
9 ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษารสฝาดเฝื่อนในมะไฟจีนโดยเทคนิคการวัดความเข้มในแต่ละช่วงเวลา
11 การศึกษารสฝาดเฝื่อนในมะไฟจีนโดยเทคนิคการวัดความเข้มในแต่ละช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2549
12 ศึกษาสารหอมระเหยในมะไฟจีน ด้วย HS-SPME ร่วมกับ GC-MS
13 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
14 ศึกษาสารหอมระเหยในมะไฟจีน ด้วย HS-SPME ร่วมกับ GC-MS
15 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะไฟจีน
ปี พ.ศ. 2548
16 ศึกษาสารหอมระเหยในมะไฟจีน ด้วย HS-SPME ร่วมกับ GC-MS (ปี 2548)
17 ศึกษาสารหอมระเหยในมะไฟจีน ด้วย GC-MS
18 ศึกษาสารหอมระเหยในมะไฟจีน ด้วย HS-SPME ร่วมกับ GC-MS
19 ศึกษาสารหอมระเหยในมะไฟจีน ด้วย GC-MS
ปี พ.ศ. 2542
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2540
22 ศึกษาการใช้กระป๋องพลาสติกบรรจุผลไม้
23 ศึกษาการใช้กระป๋องพลาสติกบรรจุผลไม้
ปี พ.ศ. 2539
24 การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นสวรรค์ด้วยน้ำสับปะรด
25 การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นสวรรค์ด้วยน้ำสับปะรด