ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ โนรี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Prasit Noree
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทดสอบพันธุ์กะหล่ำปลีนอกฤดูกาล
2 การทดสอบพันธุ์กะหล่ำปลีนอกฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2551
3 การทดสอบพันธุ์ผักกาดหอมห่อนอกฤดูกาลบนพื้นที่สูง
4 การทดสอบพันธุ์ผักกาดหอมห่อนอกฤดูกาลบนพื้นที่สูง
5 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคร้านจำหน่ายสินค้าดอยคำ โครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2550
6 ศึกษาระดับความเข้มข้นของแคลเซี่ยมต่อการเกิดโรคปลายใบไหม้ในผักกาดหอมห่อ
7 ศึกษาระดับความเข้มข้นของแคลเซี่ยมต่อการเกิดโรคปลายใบไหม้ในผักกาดหอมห่อ
8 การศึกษาประชากรที่เหมาะสม ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว เพื่อผลิตผักสดสำหรับฤดูต่างๆ
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าฮ่องกงและผักกาดหางหงษ์
10 การศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าฮ่องกงและผักกาดหางหงษ์
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาแนวทางจำกัดเขตพื้นที่ปลูกและประมาณการผลผลิตผัก
12 การทดสอบพันธ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
13 การทดสอบพันธ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
14 การศึกษาแนวทางจำกัดเขตพื้นที่ปลูกและประมาณการผลผลิตผัก
ปี พ.ศ. 2547
15 การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
16 การศึกษาแนวทางจำกัดเขตพื้นที่ปลูกและประมาณการผลผลิตผัก (ปี 2547)
17 การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
18 การศึกษาแนวทางจำกัดเขตพื้นที่ปลูกและประมาณการผลผลิตผัก
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ
20 การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2544
21 การรวบรวมพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2542
22 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์คะน้า
ปี พ.ศ. 2541
23 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์คะน้า (ปี 2541)
24 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์คะน้า (ปี 2542)
25 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์คะน้า
ปี พ.ศ. 2540
26 การศึกษาวิธีการการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศของผักหวานป่า
27 การศึกษาวิธีการการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศของผักหวานป่า
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาวิธีการเพาะเมล็ดผักหวานป่า
ปี พ.ศ. 2535
29 Breeding Behaviors of Parental Inbreds for Seed Production of Chinese Cabbage Hybrid ASVEG # 1