ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภิชญา เนตรประจิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Propitchaya Netrprachit 1
2 Prisana Suwannaporn 1
3 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง