ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
2 การปรับปรุงคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงานที่มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ระยะที่ 2)
3 แบบจำลองการคำนวณเพื่อระบบสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2553
4 การปรับปรุงคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงานที่มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ระยะที่ 1)
5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก บริเวณริมถนนประชาอุทิศในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ในกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาดเล็กภายในอาคารที่พักอาศัยริมถนน
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น จากระบวนการรีเมนูแฟคเจอร์ตลับหมึกเลเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
8 ศูนย์เครือข่ายในศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย