ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง ดังประพฤทธิ์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ผุสตี ปริยานนท์ 4
3 วรัญญา อรัญวาลัย 3
4 ธีรวรรณ นุตประพันธ์ 3
5 นันทินี จิรกาลวสาน 2
6 ทิฆัมพร ยงวณิชย์ 2
7 ผุสดี ปริยานนท์ 2
8 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
9 ยุพาพร ไชยสีหา 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 พิมพรรณ องกิตติกุล 1
12 สุรีย์ ถุงอนันต์ติกานนท์ 1
13 รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ 1
14 สุกัญญา วีรวัฒนกุมพะ 1
15 กันยา วิจิตรพงศ์ 1
16 คัชรินทร์ เกษมสัตยากร 1
17 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
18 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 1
19 มงคล สมัญญา 1
20 อัจฉริยา ไชยรัตน์ 1
21 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 1
22 สุภาพร วรรณศิริ 1
23 พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ 1
24 รัตนา พิเคราะห์งาม 1
25 สมศักดิ์ บวรสิน 1
26 วนิดา ศิริประสมทรัพย์ 1
27 ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 5
5 2533 1
6 2531 1
7 2530 3
8 2528 1
9 2525 1
10 2522 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
2 ผลของเมทิลพาราไทออนต่อระบบสืบพันธุ์กบนาเพศผู้ Rana rugulosa
ปี พ.ศ. 2539
3 ผลของเมวินฟอสและเมทิลพาราไธออนต่อการหลั่งเทสโทสเตอโรน ในหนูแรทเพศผู้
4 ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอช จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2538
5 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กบเพื่อประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร : รายงานผลการวิจัย
6 ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย
7 ผลของโทลูอีนต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ในหนูแรท
8 ผลของสารสกัดกระเทียมต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีรั่มและคุณภาพของตัวอสุจิในหนูแรทเพศผู้
9 การเปลี่ยนแปลงของระดับเทศโทสเตอโรนในอัณฑะและพลาสมาของกบนา และกบบูลฟรอกในรอบ 1 ปี
ปี พ.ศ. 2533
10 ระดับฮอร์โมนธัยโรโทรฟิน ธัยรอยด์ฮอร์โมน โกลบูลินที่จับกับธัยรอกซิน และฮอร์โมนเพศของลิงหางยาวในช่วงอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2531
11 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2530
12 การตรวจหาสารคล้ายฮอร์โมนเพศในน้ำมะพร้าวอ่อนและ ผลที่มีต่อการเจริญ ของมดลูกในหนูแรท
13 ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศและโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ ในซีรัมระหว่างรอบประจำเดือนของลิงหางยาว
14 ผลของเลโวนอร์เจสเตรลและโปรเจสตินสังเคราะห์ที่ไม่เป็นสเตอรอยด์ (สารไอซีไอ) ต่อระดับเมตาบอไลท์ของอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ในปัสสาวะระหว่างรอบประจำเดือนของลิงหางยาวเพศเมีย (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2528
15 ระดับโปรเจสเตอโรนในซีรั่มของหนูขาวและแฮมสเตอร์เพศเมีย และความสัมพันธ์กับไดอามีน ออกซิเดส ในมดลูกในระยะแรกของการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2525
16 รูปแบบของโปรตีนในเยื่อโพรงมดลูกแฮมสเตอร์ ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ปรกติภาวะท้องเทียม และในภาวะที่กระตุ้นให้เกิดเดซิดูอะไลเซชั่น
ปี พ.ศ. 2522
17 ผลของการตัดต่อมหมวกไตต่อการตกไข่และการฝังตัว ของตัวอ่อนในหนูขาว