ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกิตต์ โกะสูงเนิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้และถ่านไม้ที่ได้จากเตาอบถ่านไม้แบบถัง 200 ลิตร
2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้และถ่านไม้ที่ได้จากเตาอบถ่านไม้แบบถัง 200 ลิตร
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท
4 การศึกษาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรกรณีศึกษาจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
5 โครงการ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท
6 การศึกษาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรกรณีศึกษาจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษา งาขี้ม้อน พืชน้ำมันใหม่ และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษา " งาขี้ม้อน" พืชน้ำมันชนิดใหม่ กับการใช้ประโยชน์
9 การศึกษา " งาขี้ม้อน" พืชน้ำมันชนิดใหม่ กับการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2548
10 ความแตกต่างของผลผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย