ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปทิตตา สินพิชัย
หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
2 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
3 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2553
5 ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี
6 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
7 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล