ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2543 1
6 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ขนมปังเสริมกากถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2554
2 การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมสดแกะเปลือกโดยการดัดแปรสภาวะการเก็บรักษา (ปีที่ 2: การปรับสภาวะบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์)
ปี พ.ศ. 2553
3 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวตอก : คุณค่าทางโภชนาการ อายุการเก็บ และการบรรจุหีบห่อ ตอนที่ 2 ผลของอุณหภูมิที่สภาวะเร่งและบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาของคุกกี้ข้าวตอก
ปี พ.ศ. 2543
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเคลือบกลิ่นรสเสริมแคลเซียม