ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประเทศสาธารณรัฐแทนซาเนีย : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา
3 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา
ปี พ.ศ. 2545
4 ม๊อบกับกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม่
5 ม็อบกับกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม่
6 ม็อบกับกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม่