ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบา สุธีธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2 ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของบริษัทตัวแทนโฆษณา
4 การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2542
5 เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
6 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น