ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 17
2 ศิริวิภา ปิยะมงคล 11
3 ดวงพร วินิจกุล 10
4 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 9
5 สุรพล นธการกิจกุล 5
6 ศิริพร โอโกโนกิ 4
7 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 4
8 ดรุณี หงษ์วิเศษ 4
9 สมพร ภูติยานันต์ 4
10 บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์ 4
11 สุนีย์ จันทร์สกาว 3
12 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 3
13 สรัญญา ชวนพงษ์พานิช 3
14 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 2
15 ศศิมา วรหาญ 2
16 ด้วง พุธศุกร์ 2
17 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 2
18 ศศิธร ศิริลุน 2
19 สมบัติ เชาวนพูนผล 2
20 ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 2
21 ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ 2
22 สิริพร บูรพาเดชะ 2
23 วาสนา ไชยศรี 2
24 ปริยา ตันติพัฒนานันท์ 2
25 วรพล เองวานิช 2
26 สุขุม อิสเสงี่ยม 1
27 ธนาภร รติธรรมธร 1
28 สุพร จารุมณี 1
29 อารีรัตน์ ประจวบกลาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 9
5 2552 5
6 2551 2
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 2
13 2543 1
14 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ประโยชน์จากข้าวสายพันธุ์ทองถิ่นภาคเหนือเพื่อเป็น วัตถุเติมอาหาร สารช่วยทางเภสัชกรรม และอาหารเสริมสุขภาพปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและ ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในรูปแบบแป้งข้าวต้านทานการย่อย ส่วนสกัดข้าวที่ผ่านการเปลี่ยนรูปทาง ชีวภาพและผลิตภัณฑ์คล้ายโยเก
ปี พ.ศ. 2555
2 การเตรียมเส้นใยนาโนจากแป้งมันสำปะหลังสำหรับการใช้เป็นสารช่วยในเม็ดยา
ปี พ.ศ. 2554
3 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและการเกาะติดเซลล์มะเร็ง ของสมุนไพรบางชนิดในวงศ์รูตาซิอี
4 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและกลไกการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลที่สกัดจากข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดแกมม่า-โอโรซานอล จากรำข้าวก่ำไทย
6 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและการเกาะติดเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยบางชนิดในวงศ์รูเทซิอี
7 ศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากรำข้าวก่ำของไทย
8 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและกลไกการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลที่สกัดจากข้าวไทย
9 การพัฒนาตำรับวัตถุเติมในอาหารสำหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีก
10 การเคลือบแป้งเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
11 การพัฒนาระบบนำส่งแป้งสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
12 การประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากรำข้าวก่ำไทย
13 การสกัดแยกและทำให้บริสุทธิ์กรดเอลลาจิกจากเปลือกทับทิม
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบไผ่
15 การพัฒนาระบบนำส่งแป้งสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
16 สถานการณ์ด้านการบริโภค และการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มชาเขียวในประเทศไทย
17 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากใบไผ่
18 การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์อสมมาตรยูเรียต่อตัวรับ P2Y
ปี พ.ศ. 2551
19 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลของต้นลิ้นกวาง
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
22 การพัฒนาตำรับวัตถุในอาหารสำหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีก
23 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลของต้นลิ้นกวาง
ปี พ.ศ. 2549
24 การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง
25 องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากผลของต้นลิ้นกวาง
ปี พ.ศ. 2548
26 สารชีวภาพกลูโคซิโนเลต และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพันธุ์บรอคโคลี ที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
27 สารชีวภาพกลูโคซิโนเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพันธ์บล็อคโคลีที่ปลูกในประเทศไทย
28 สารชีวภาพกลูโคซิโนเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพันธุ์บลอคโคลีที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
29 การสำรวจชนิด และปริมาณของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีที่มีจำหน่ายในร้านขายยา จังหวัดเชียงใหม่
30 สารชีวภาพกลูโคซิโนเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในเมล็ดพันธุ์บรอคโคลีที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
31 การสำรวจชนิดและปริมาณของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีที่มีจำหน่ายในร้านขายยา จังหวัดเชียงใหม่
32 การวิเคราะห์หาปริมาณไดอะซีแพมในยาเตรียม โดยวิธีดิฟเฟอเรนซ์สเปกโตรโฟโตเมทรี
ปี พ.ศ. 2543
33 ผลของความแปรปรวนของน้ำหนักเม็ดยาต่อคุณภาพของยาเม็ดพาราเซตามอล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 Protective Effect on Oxidative DNA Damage and Antiproliferative Activity of Standardized gamma-Oryzanol-Rich Extracts from Thai Purple Rice Bran
35 In Vitro Evaluation of Pectin-Coated Starch Granules for Colonic Delivery
36 Adhesion and Utilization of Native Starch Granules by Lactobacillus amylovorus