ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุตรี กาเด็น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 1
7 2555 1
8 2552 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
ปี พ.ศ. 2561
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2560
3 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์และพัฒนาวิธีการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในกลุ่มหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนบ้านมอญ
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ในการทดสอบแรงกดบนพื้นรองเท้า
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปี พ.ศ. 2555
7 การออกแบบการศาสตร์สำหรับเก้าอี้นั่งเรียน
ปี พ.ศ. 2552
8 การจัดสมดุลสายการผลิตที่เหมาะสมที่สุดโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับการสร้างแบบจำลองสถานการณ์