ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเสริม หุตะแพทย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- บุญเสริม หุตะแพทย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2551
3 การจัดการเงินในครอบครัว กรณีศึกษาบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4 สถานภาพและบทบาทในครอบครัวและสังคมของผู้หญิงมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
5 การพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาระหว่างบิดามารดาและบุตรวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2550
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุรา ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาดดยบิดามารดาร่วมกับบุตรวัยรุ่น