ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2543 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยระบบน้ำหมุนเวียนโดยผ่านการบำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์
ปี พ.ศ. 2557
2 รูปแบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในสภาพพื้นที่ที่เป็นอ่าวปิด
ปี พ.ศ. 2555
3 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร: สถานะ ความ ต้องการ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น
4 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง
5 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร: สถานะ ความ ต้องการ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น
ปี พ.ศ. 2543
6 การสำรวจหอยมือเสือและสภาพแวดล้อมบริเวณแนวปะการังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร
7 การสำรวจหอยมือเสือและสภาพแวดล้อมบริเวณแนวปะการังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร