ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญศรี คู่สุขธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 2
5 2544 2
6 2542 1
7 2539 1
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเตรียมไฮไดรเจลคอมโพสิตจากเศษฝุ่นฝ้ายผสมขี้เลื่อย
ปี พ.ศ. 2547
2 การสังเคราะห์พอลิสไตรีนบีดที่มีประจุบนพื้นผิวในขั้นตอนเดียวสำหรับดูดซับสีย้อม
ปี พ.ศ. 2546
3 การพัฒนาวิธีการศึกษาแบบขยายขนาดเพื่อปรับปรุงสมบัติของผ้าพอลิเอสเทอร์
ปี พ.ศ. 2545
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2544
6 การสังเคราะห์สารตกแต่งสำเร็จ สำหรับปรับปรุงสมบัติการดูดความชื้นของผ้าพอลิเอสเทอร์
7 การสังเคราะห์สารตกแต่งสำเร็จ สำหรับปรับปรุงสมบัติการดูดความชื้นของผ้าพอลิเอสเทอร์
ปี พ.ศ. 2542
8 การพัฒนาความเป็นไปได้ของการขยายขนาดของการศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้าโพลีเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
9 การศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติในด้านการดูดความชื้นของผ้า โพลีเอสเตอร์