ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญธรรม บุญเลา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2548 3
4 2547 5
5 2546 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีน
ปี พ.ศ. 2549
2 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
3 การทดสอบพันธ์ผักกาดหอมห่อในฤดุฝน
4 การทดสอบพันธ์ผักกาดหอมห่อในฤดุฝน
5 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2547
6 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2547)
7 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2548)
8 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2549)
9 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2550)
10 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2546
11 ความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อการผลิตของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่