ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการทำแท่งเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2558
2 เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อแนวตั้ง
ปี พ.ศ. 2555
3 เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อ
4 เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาสถานภาพเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กที่สามารถหั่นย่อยวัสดุเส้นใยยาว
7 การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กที่สามารถหั่นย่อยวัสดุเส้นใยยาว
ปี พ.ศ. 2552
8 เครื่องย่อยเปลือกทุเรียน
9 เครื่องย่อยเปลือกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2550
10 เครื่องขุดมันสำปะหลังพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
11 เครื่องขุดมันสำปะหลังพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
12 ชุดเครื่องมือทำหญ้าหมักแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2547
13 เครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกถั่วเหลือง
14 เครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2546
15 เครื่องถอดกระดูกเท้าไก่
16 โครงการประดิษฐพัฒนาชนบท : ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม
17 โครงการประดิษฐพัฒนาชนบท : ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม
18 เครื่องถอดกระดูกเท้าไก่
19 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2545
20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องชุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
21 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องชุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2544
22 การออกแบบเครื่องขุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
23 การออกแบบเครื่องขุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2543
24 เครื่องขุดมันฝรั่ง
25 การออกแบบเครื่องสับพืชอาหารสด
26 ออกแบบและประเมินผลเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง
27 ออกแบบและประเมินผลเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง
28 เครื่องขุดมันฝรั่ง
29 การออกแบบเครื่องสับพืชอาหารสด
ปี พ.ศ. 2535
30 การศึกษาคุณสมบัติของปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าลอย และสารลดน้ำพิเศษ