ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง สมบูรณ์ชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2550 1
4 2547 1
5 2545 1
6 2544 3
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (ปี 2553)
3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (ปี 2554)
4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
5 บทบาทของพืชพรรณ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์เมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
6 ผลของการใช้รูปภาพเพื่อสร้างแนวความคิด ในการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิทัศน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2545
7 บทบาทของพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
8 บทบาทของพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ (ปี 2544)
9 บทบาทของพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ (ปี 2545)
10 บทบาทของพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่