ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง มไหสวริยะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บรรจง มไหศวรริยะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Banchong Mahaisavariya 16
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 12
3 Kriskrai Sitthiseripratip 11
4 จินตมัย สุวรรณประทีป 7
5 Jintamai Suwanprateeb 7
6 Philip Oris 5
7 วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 5
8 Asim Nisar 3
9 ฟิลิป โอริส 3
10 Nitin Afzulpurkar 3
11 Trongtum Tongdee 3
12 ตรงธรรม ทองดี 3
13 อดิสร เตือนตรานนท์ 3
14 Adisorn Tuantranont 3
15 วิจิตร ธรานนท์ 2
16 Wichit Tharanon 2
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
18 Suthasinee Kasemsarn 2
19 สุกิจ แสงนิพันธ์กูล 2
20 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
21 วีระชัย โควสุวรรณ 2
22 Songpol Ongwattanakul 1
23 Ekachai Chaichanasiri 1
24 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
25 Chatchai Neatpisarnvanit 1
26 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
27 พรภพ นัยเนตร 1
28 Panya Aroonjarattham 1
29 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
30 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
31 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
32 Jackrit Suthakorn 1
33 Charan Mahatumarat 1
34 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
35 Pattarawit Rukkul 1
36 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
37 วรากร เจริญสุข 1
38 Sriprasit Boonvisut 1
39 Jos VANDER SLOTEN 1
40 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
41 Thanya Kiatiwat 1
42 Kitti Aroonjarattham 1
43 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
44 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
45 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
46 จรัญ ธรานนท์ 1
47 Kitti Wichattapong 1
48 Kitivan Vipulakorn 1
49 H. Van Oosterwyck 1
50 J. Vander Sloten 1
51 กิติวรรณ วิปุลากร 1
52 กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ 1
53 อีริค โบเฮ็น 1
54 Ir.Erik Bohez 1
55 กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 1
56 Wiroon Laupattarakasem 1
57 E.L.J. Bohez 1
58 R. Van Audekercke 1
59 Pongwit Siribodhi 1
60 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
61 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
62 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
63 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 1
64 Marut Wongcumchang 1
65 P. Oris 1
66 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
67 Nattapon Chantarapanich 1
68 มารุต วงษ์คำช้าง 1
69 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 5
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2540 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
2 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
ปี พ.ศ. 2551
3 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
4 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
5 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
ปี พ.ศ. 2550
6 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
8 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
9 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
10 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
11 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2548
12 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
14 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
16 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. 2540
17 การประดิษฐ์คิดค้นต้นแบบโครงตรึงกระดูกนอกกาย