ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บงการ พันธุ์เพ็ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย บุญประดับ 6
2 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 6
3 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 6
4 สุจิตร ใจจิตร 6
5 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
6 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
7 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
8 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
9 ละเอียด ปั้นสุข 3
10 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
11 วินัย ศรวัต 3
12 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
13 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
14 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
15 พนิต หมวกเพชร 3
16 ศรินณา ชูธรรมธัช 3
17 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
18 สุภชัย วรรณมณี 3
19 อารีรัตน์ พระเพชร 3
20 จิตอาภา ชมเชย 3
21 จันทนา ใจจิตร 3
22 อานนท์ มลิพันธ์ 3
23 ปรีชา แสงโสดา 3
24 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
25 พิชิต สพโชค 3
26 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
27 นพดล แดงพวง 3
28 เฉลิมพงษ์ ขาวช่วง 1
29 รชต เกงขุนทด 1
30 รัตน์ติยา พวงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2545 2
5 543 4