ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสิตา บำรุงวงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 องค์ประกอบอนินทรีย์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและผลต่อความทนทานกลูโคสในหนูและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคสิเดสเดสเปรียบเทียบกับสารสกัดเอทานอล
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาใช้รักษาโรคตับและการทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาที่ได้คัดเลือกในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของสารสกัดใบหญ่ายางต่อการหดตัวของลำไส้ของหนูขาวที่แยกออกจากตัว
4 องค์ประกอบอนินทรีย์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและผลต่อความทนทานกลูโคสในหนูและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคสิเดสเดสเปรียบเทียบกับสารสกัดเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของสารสกัดใบหญ่ายางต่อการหดตัวของลำไส้ของหนูขาวที่แยกออกจากตัว