ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัติ แก้วประดับ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
4 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
5 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2549
7 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
8 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2547
9 โครงการศึกษาทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกวิเดชัน และการควบคุมคุณภาพของเหง้ากระชาย
ปี พ.ศ. 2545
10 การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ
11 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นสังวาลพระอินทร์
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโป๊ยกั๊ก
13 ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของเหง้าพืชวงศ์ขิงที่ใช้เป็นเครื่องเทศ
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตะไคร้
ปี พ.ศ. 2543
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพริกไทย
ปี พ.ศ. 2539
16 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2537
17 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป