ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ไชยมงคล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชทางชีวภาพในการผลิตผักอินทรีย์
2 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชทางชีวภาพในการผลิตผักอินทรีย์
3 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง
ปี พ.ศ. 2551
4 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง
5 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและคะน้าฮ่องกง
6 อิทธิพลของสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมในระบบปลูกพืชไร้ดินแบบใช้วัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น
7 แนวทางการพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง กรณีศึกษา : สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ปี พ.ศ. 2550
8 วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroponic
9 วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบAeroponic
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน (ปี 2549)
11 วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic
12 การศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน
13 วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic
ปี พ.ศ. 2548
14 กาศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน
15 ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
16 กาศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีพืชผัก ไทย-จีน
17 ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
ปี พ.ศ. 2547
18 ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก (ปี 2547)
19 การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
20 ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
21 การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก
ปี พ.ศ. 2545
22 การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ
ปี พ.ศ. 2544
23 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2538
24 การศึกษาลักษณะะลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)
ปี พ.ศ. 2537
25 การศึกษาลักษณะของลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว (โครงการต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2536
26 การศึกษาลักษณะะลูกผสมชั่วแรกของหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)
ปี พ.ศ. 2535
27 เทคนิคการจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง (หน่อเขียว)