ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิติพฒน์ จอมมงคล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิติพัฒน์ จอมมงคล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2562 (พื้นที่ภาคเหนือ)
2 เครื่องเติมออกซิเจนใต้ผิวน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2561
3 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ)
4 เครื่องผึ่งชาชนิดกรงหมุนแบบเป่าลมเย็นโดยใช้พลังงานสะอาด
ปี พ.ศ. 2560
5 โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2560 (พื้นที่ภาคเหนือ-งานพัฒนาโครงสร้างน้ำ)
ปี พ.ศ. 2559
6 การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2557
7 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ชาดำชนิดซอง กรณี ศึกษาชุมชนดอยปู่หมื่น