ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา ใจทนง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2550 2
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสมบัติเชิงกลของปูนซีเมนต์ปอซโซลานโดยมีน้ำยางธรรมชาติเป็นสารเติมแต่ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด
ปี พ.ศ. 2556
3 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ-เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาและปรับปรุงวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมพอลิเมอร์เพียโซอิเล็กทริกเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2550
5 สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมแบบ 0-3 เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = Electrical and mechanical properties of 0-3 lead zirconate titanate-portland cement composites / นิตยา ใจทนง
6 สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติกลของวัสดุผสมแบบ 0-3 เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์