ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิชา เจริญศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาในอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเมินโดยวิธี pap smear
2 การศึกษาลักษณะของบริเวณระหว่างยีน 16S-23S rRNA ของ Enterococcus spp
3 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดร้อยเอ็ด
4 การแยกแบคเทอริโอฝาจต่อ Acinetobacter baumannii
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาลักษณะของบริเวณระหว่างยีน 16S-23S rRNA ของ Enterococcus spp
6 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาในอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเมินโดยวิธี pap smear
7 การแยกแบคเทอริโอฝาจต่อ Acinetobacter baumannii
8 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดร้อยเอ็ด
9 การสำรวจเอนไซม์ carbapenem-hydrolysing-lactamases ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
10 การพัฒนาวิธีการวินิจสปีซีส์ของเชื้อ Enterococcus โดยการเพิ่มจำนวนชื้นดีเอ็นเอบริเวณ intergenic requon ระหว่างจีน 16 SrRNA และ 235 SrRNA ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction II
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนาวิธีการวินิจสปีซีส์ของเชื้อ Enterococcus โดยการเพิ่มจำนวนชื้นดีเอ็นเอบริเวณ intergenic requon ระหว่างจีน 16 SrRNA และ 235 SrRNA ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction