ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาตยา คล้ายเรือง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2552 2
4 2550 1
5 2548 1
6 2542 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
2 การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ
3 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ
4 ศึกษาการจัดการการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในภาคขนส่งทางบก
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร
6 การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค Optimization
ปี พ.ศ. 2550
7 การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของสนามไฟฟ้าจากการเกิดฟ้าผ่าลงดินต่อสายเคเบิลใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาลักษณะสมบัติของคลื่นฟ้าผ่าและผลกระทบที่มีต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
10 การศึกษาลักษณะสมบัติของคลื่นฟ้าผ่าและผลกระทบที่มีต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า