ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางสาวเรญา ม้าทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 (2555) การเสริมกวาวเครือขาว หญ้าขน และใบเตยหอมในอาหารสำเร็จรูปและอาหารผสมเองต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์
2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
3 (2555) โครงการการปรับค่าโภชนะในอาหารนกกระทาเพื่อใช้ขุนนกกระทาก่อนการปลด
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่
5 การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่
6 การใช้ประโยชน์จากเศษกิ่งไม้ใบหญ้าภายในฟาร์มเป็นวัสดุรองพื้น
7 ผลของการใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังเป็นอาหารต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาผลการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ ช่วงอายุต่าง ๆ ภายใต้สภาพโรงเรือนแบบปิด