ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัยนันท์ อริยกานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืชร่วมกับจลนศาสตร์ไฟฟ้าในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนสังกะสีโดยหญ้ารูซี่
2 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืชร่วมกับจลนศาสตร์ไฟฟ้าในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนสังกะสีโดยหญ้ารูซี่
ปี พ.ศ. 2553
3 การใช้ผักตบชวาบำบัดคลอร์ไพริฟอส
ปี พ.ศ. 2552
4 การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor
5 การจำกัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด Lemna minor
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมทองแดง สังกะสี และนิกเกิลของวัชพืชในประเทศไทย : รายงานวิจัย
7 ผลของตัวคีเลตต่อการสะสมแคดเมียมของทานตะวัน Helianthus annuus Linn.
8 การย่อยสลายของไคโตซานในดินภายหลังจากการดูดซับสีย้อมแอซิด กรีน 25
9 การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมทองแดง สังกะสี และนิกเกิลของวัชพืชในประเทศไทย