ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทวัน เทอดไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นันทวัน เทอดไทย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ของสตาร์ซ โปรตีน และไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยไ้ด้ของแป้งต่ำ
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13
ปี พ.ศ. 2556
4 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม
ปี พ.ศ. 2555
5 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้
6 การพัฒนาพัฟเพสตรีลดไขมันโดยใช้สารทดแทนไขมัน
7 การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดอบแห้ง โดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดอัดแก๊ส
9 การพัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนแผ่นโดยใช้การอบแห้ง แบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดอัดแก็ส
11 การพัฒนากระบวนการแห้งผักและผลไม้โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับไมโครเวฟ
12 การพัฒนากระบวนการผลิตส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมจากก้างปลานิล
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนากระบวนการแห้งผักและผลไม้โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับไมโครเวฟ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากก้างปลาที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานเครื่องหนัง
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2548
17 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า
18 การออกแบบและพัฒนาเตาอบโดยการใช้เทคนิคการสร้างตัวแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าทึงแช่แข็ง