ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทวัน บุณยะประภัศร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนิท อักษรแก้ว 8
2 นันทยา จงใจเทศ 7
3 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 7
4 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ 7
5 อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์ 7
6 วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล 6
7 อรภา นาคจินดา 5
8 อุทัยวรรณ โกวิทวที 5
9 สาธิต โกวิทวที 5
10 วิโรจน์ ธีรธนาธร 4
11 สิริมา สอนเหล็ก 4
12 วีณา นุกูลการ 3
13 Varaporn Junyaprasert 3
14 กรรณิกา ชัชวาลวานิช 3
15 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
16 อ้อมเดือน มีจุ้ย 3
17 Satit Puttipipatkhachorn 3
18 อุษาวดี สกุลคู 3
19 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 3
20 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 3
21 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
22 Usawadee Sakulkhu 3
23 กฤติยา ไชยนอก 2
24 พนิดา ใหญ่ธรรมสาร 2
25 วิมล ศรีศุข 2
26 สนธิพันธ์ ผาสุขดี 2
27 อรัญญา ศรีบุศราคัม 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
29 สุดารัตน์ หอมหวล 2
30 วิไลวรรณ ทองใบน้อย 2
31 อรพรรณ มาตังคสมบัติ 2
32 ปราณีต โอปณะโสภิต 2
33 อังคณา หิรัญสาลี 2
34 Piyawan Bejrapha 2
35 Praneet Opanasopit 2
36 ปิยะวรรณ เพชราภา 2
37 วีณา จิรัจฉริยากูล 2
38 ยุพาพร สรนุวัตร 2
39 ณภัทร ตั้งแสงวิทย์ 1
40 มัลลิกา ชมนาวัง 1
41 ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค 1
42 วรวรรณ กิจผาติ 1
43 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 1
44 วัลย์วิสา วิจิตรพันธ์ 1
45 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
46 นวลจันทร์ พารักษา 1
47 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
48 สุมิตรา คงชื่นสิน 1
49 Surachai Limpakdee 1
50 Uracha Ruktanoncha 1
51 วรรณี ชิวปรีชา 1
52 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
53 ศิวพร มีจู 1
54 สกว. 1
55 สมชาย ประยูรรักษ์ 1
56 พรทิพย์ หุยประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2535 1
12 2532 1
13 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยและพืชพื้นเมืองบางชนิดของไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
ปี พ.ศ. 2552
3 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
4 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
ปี พ.ศ. 2551
5 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
6 การเตรียมสารสกัดน้ำจากกากชา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาการสร้าง C22 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์ Delta5-elongase จากสาหร่าย Pavlova
ปี พ.ศ. 2549
8 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
9 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนายากำจัดปลวกจากวัสดุเหลือใช้ : พริกไทยเบา (Piper nigrum L.)
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของสารสกัดเปลือกผลทับทิมต่อเชื้อ salmonella spp. ที่แยกได้จากไก่
ปี พ.ศ. 2535
13 การเก็บรวบรวมและการคัดเลือกเชื้อพันธุ์แมงลักที่มีปริมาณสารเมือกสูง
ปี พ.ศ. 2532
14 ประสิทธิภาพการกันแดดของสารสกัดจากวุ้นของว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับยากันแดดมาตรฐาน (5% พาราอะมิโนเบนโซอิคแอซิด)