ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกา โกรานา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
3 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้กระแจะต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
4 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์และอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของ piperine ที่มีต่ออารมณ์ซึมเศร้าและปริมาณของสารสื่อประสาทและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ประสาทในสมองของหนูขาวเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
7 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
ปี พ.ศ. 2551
9 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารพิเพอรีนจากพริกไทยดำเพื่อพัฒนาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
10 การพัฒนาประสิทธิภาพ และความคงตัวในการออกฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์ของเคอคิวมินอย์โดยการพัฒนาให้อยู่ในรูปโพรดรัก
11 การศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เป็นสารต้านการอักเสบของสารสกัดจากพริกไทยดำ อัลคาลอยด์พิเพอรีนและอนุพันธ์ของพิเพอรีน
12 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและออกซิเดชั่นของอนุพันธ์ของพิเพอรีน
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการลดการติดนิโคตินในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เป็นสารต้านการอักเสบของสารสกัดจากพริกไทยดำ อัลคาลอยด์พิเพอรีน และอนุพันธ์ของพิเพอรีน
15 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารพิเพอรีนจากพริกไทยดำ เพื่อพัฒนาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรส จากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
ปี พ.ศ. 2537
17 การสังเคราะห์อนุพันธุ์ของ 2-ไธโอออกโซไพริมิโด-[4, 3-d]-ควิโนลิน-4- โอน