ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 เครื่องผึ่งชาชนิดกรงหมุนแบบเป่าลมเย็นโดยใช้พลังงานสะอาด
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาชุดแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบท่อขด
ปี พ.ศ. 2558
3 การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2556
4 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
6 การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
7 การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1
8 การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดยางพารางแบบสกรู
9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบผง
ปี พ.ศ. 2552
10 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวญี่ปุ่นแบบแรงเหวี่ยง
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาผลของพันธุ์ทานตะวัน ขนาดเมล็ด และลักษณะจานเหวี่ยงที่มีต่อสมรรถนะของชุดกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงแนวตั้ง