ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ ทองวิทยา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2543 2
8 2542 2
9 2541 2
10 2540 2
11 2538 1
12 2537 1
13 2535 2
14 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของเศษขิงดองต่อสมรรถนะการผลิตไก่
2 การใช้หอยขมจากบ่อเลี้ยงปลาสำหรับการผลิตไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2554
3 การเปรียบเทียบวิธีการหาการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ
4 การเปรียบเทียบวิธีการหาการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ (The Compariso on Evaluation Method of Nutrient Digestibility for Broiler)
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของสารโพลีฟีนอลในเมล็ดลำไยและกาก เมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ
6 การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของสารโพลีฟีนอลในเมล็ดลำไยและกาก เมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ
7 การใช้ราขาวจากโคนต้นไผ่ในการผลิตไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของถั่วเหลืองหมักโปรไบโอติกบาซิลลัส ซับติลิสในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ
9 ผลของถั่วเหลืองงอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2549
10 การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2548
11 การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2543
12 การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดและเนื้อเยื่อของไก่กระทงโดยการใช้ทองแดงในอาหาร
13 การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดและเนื้อเยื่อของไก่กระทงโดยการใช้ทองแดงในอาหาร
ปี พ.ศ. 2542
14 ผลของเสริมยูเรียและกากน้ำตาลในอาหารเป็ดเนื้อ
15 ผลของเสริมยูเรียและกากน้ำตาลในอาหารเป็ดเนื้อ
ปี พ.ศ. 2541
16 ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ
17 ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ
ปี พ.ศ. 2540
18 การเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกโดยการใช้เป็นอาหารเป็ดเนื้อ
19 การเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกโดยการใช้เป็นอาหารเป็ดเนื้อ
ปี พ.ศ. 2538
20 การศึกษาหาระดับของข้าวเปลือกที่เหมาะสมสำหรับเป็ดพันธุ์ไข่
ปี พ.ศ. 2537
21 การใช้ใบถั่วมะแฮะเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต
ปี พ.ศ. 2535
22 ผลของการใช้มูลโคนมสด ในอาหารห่านกำลังเจริญเติบโต
23 ผลของการจำกัดอาหารเป็ดรุ่นต่อสมรรถภาพการไข่ของเป็ดไข่ (พันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลส์กับพื้นเมือง)