ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภัสถ์ หาญพรชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบิน ไทยไลออนแอร์
2 ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2554
3 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไต่สวนการตายและงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมสำหรับพนักงานอัยการ
4 ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินคดีคำสั่งทางปกครอง
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ แบบเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิง
6 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ในโรงบ่มใบยาสูบ
7 การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามมิติกับกูเกิล โดยใช้กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
9 การพัฒนาระบบทะเบียนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สถาปัตยกรรมการขับเคลื่อนด้วยโมเดล
10 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการใช้สารเคมีทางการเกษตร
11 การพัฒนาระบบบริหารการตลาดเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ของบริษัทเอสเค โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด
12 การพัฒนาไลบรารี่สำหรับควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพ และการไหลของข้อมูล
13 การพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเอจาย