ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพพล เล็กสวัสดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Noppol Leksawasdi
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Street food vendors’ hygienic practices in some Asian and EU countries – A survey
ปี พ.ศ. 2556
2 การเจรจาธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนในสายการผลิตน้ำตาลลำไย การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน และการศึกษาวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์สายการผลิตน้ำตาลลำไยกับผลไม้ชนิดอื่น ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย
ปี พ.ศ. 2553
3 การใช้เศษของแข็งเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง เพื่อการผลิตเอทานอลอาร์-พีนิลแอซิติลคาร์บินอลและฟอสเฟตไอออน
4 การผลิตเอทานอลและฟีนิลแอซิติลคาร์บินอลจากสารสกัดลำไยสด และสารสกัดลำไยอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้ลำไยอบแห้งที่หมดอายุในการผลิตสารเคมีเพื่อการค้า