ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพพร บุญปลอด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 1
5 2539 2
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดการการเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง
ปี พ.ศ. 2557
2 การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด
3 อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ
4 อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต การทนต่อโรค และความแห้งแล้งของลำไยพันธุ์ดอ ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
5 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
6 การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด
ปี พ.ศ. 2555
7 อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ
ปี พ.ศ. 2539
8 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในยอดลำไยพันธุ์ ดอก่อนการออกดอก
9 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในยอดลำไยพันธุ์ดอ ก่อนการออกดอก / นพพร บุญปลอด